تصاویر همایش برندسازی و ایده پردازی

سخران: علی خویه مشاور و مدرس برندینگ با 18 سال تجربه ای اجرایی موفق مولف کتاب مدیریت برند