مدیریت درست همکاران و زیر دستان

مدیریت درست همکاران و زیر دستان   تاریخ : چهارشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۵  علی خویه www.khooyeh.comwww.khooyeh.irwww.gmas.irمشاور ارشد مدیر عاملمشاور مدیران برتر شرکت های بزرگمشاور ارشد مدیران عامل سازمان های ملی و بین المللیمشاور ارشد مدیران عامل و اعضای هیات مدیره برند های معتبر           مدیریت درست همکاران و زیر دستان ارسال […]