همین امروز به گروه ما بپیوندید

خلاقیت و نوآوری کارگاه آموزشی مهندسی خلاقیت در نفوذ به بازارهای فعلی  و جدید مدرس : مهندس علی خویه   سرفصل مطالب دوره : تعریف و مبانی خلاقیت و مهندسی خلاقیت منابع ایجاد خلاقیت در نفوذ به بازارها مهمترین استراتژی و روش خلاقانه بازاریابی خلاق فرایند ایجاد خلاقیت در نفوذ به بازارها  (TRIZ marketing) بازاریابی تریزی تکنیک های […]