فروشگاه لوازم صنعتی

مدیریت عمومی فروشگاه و مرکز خرید مدیریت عمومی فروشگاه و مرکز خرید ساعات آموزش ردیف سر فصل دروس تئوری و کارگاهی تست و امتحان ۱ فروشگاه و مرکز خرید  های بین المللی ( انواع مختلف فروشگاه و مرکز خرید  ها، درجه بندی، طبقه بندی ) ۴ _ ۲ شناخت صنعت خرده فروشی و فروشگاهی ۱۲ _ ۳* مدیریت و سرپرستی در   فروشگاه و مرکز خرید […]