مهارت های مذاکره بازاریابی و فروش بیمه(تخصصی)

سرفصل دوره آموزشی کاربردی اصول و فنون مذاکره بیمه مهارت های مذاکره بازاریابی و فروش بیمه(تخصصی) مدرس: علی خویه www.khooyeh.com حوزه آموزشی محتوای آموزشی ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم مذاکره و بازاریابی بیمه –    اصول استفاده از تلفن در فروش –    اصول بازاریابی و مذاکره بیمه ارتقای بینش و نگرش –    مدیریت تلفن –    نگرش و بینش بازاریابی […]