marketing,branding,sales,negotiation

 

________________________________________________

سمینار بزرگ مهارت های حرفه ای مدیریت ارتباط با مشتریان

برخی از سرفصل های سمینار

انواع مشتریان و شیوه های برخورد با آنها

انواع مشتریان و شیوه های جلب رضایت و ایجاد وفاداری در آنها

تکنیک های برخورد با مشتریان

تکنیک های جذب مشتریان بیشتر
چگونگی فروش خدمات بيشتري به يک مشتري
معرفي يک نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري ويژه دفاتر و نمايندگي هاي بيمه

آسیب شناسی نارضایتی برخی از مشتریان

تکنیک های رضایت سازی مشتریان سخت

تکنیکهای وفادار سازی مشتریان

روشهای رضایت سنجی مشتریان

آسیب شناسی میزان رضایت مشتریان
اهداف و ضرورت نیاز صنایع بانک و بیمه به سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
کانالهاي ارتباط بیشتر با مشتريان در بازاريابي خدمات بانک و بيمه

کارگاه کارگروهی

بررسی نمونه مطالعاتی و اجرایی کلوپ مشتریان یک شرکت

نمایش فیلم

سخنران

استاد علی خویه

___________________________________________________________