marketing,branding,sales,negotiation

توصیه های ویژه زبان بدن

توصیه های ویژه زبان بدن

کلیه کتابها در مورد زبان بدن نوشته شده اند اما در اینجا  به شما چند توصیه سریع و ثابت شده است که باید شروع به تمرین کنید: 
به ظاهر خود نگاه کنید و از خودتان بپرسید: 
آیا احساس اطمینان به خود را دارم؟
آیا مطمئن به نظر میرسم؟
 ظاهرم چه تغییری ایجاد کنم تا به من شور و هیجان تازه ای بدهد؟
دست دادن: هیچ وقت با مچ شل دست ندهید. مطمئن باشد که دست شما استوار است ولی خیلی محکم دست ندهید.
 خیلی بیشتر از حد معمول لبخند بزنید- حتی در حد یک کمدین ! لبخند اعتماد، آزادی و لبخند بیشتر ایجاد میکند! 
با پشت صاف، سر و گردن به عقب کشیده راه بروید. با گامهای سریع و کنترل شده راه بروید و به آرامی نفس بکشید.
زمانی که با دیگران صحبت میکنید مسقیم به چشمانشان نگاه کنید. 
همیشه در حال حرکت باشید – جنب و جوش شور و هیجان مثبت ایجاد میکند.

زبان بدن بادی لنگویج body language


اگردرهرصورت احساس افسردگی میکنید، به زبان بدنتان نگاه کنید و سریعاً آنرا تغییر دهید. شما  سریعاً احساس بهتر و اطمینان بیشتری پیدا خواهید کرد. در صورت نیاز به چابکی راه بروید.
اولین برخورد به نظر دیگران می آید بنابراین زمانی که برای اولین بار با کسی ملاقات میکنید، به این فکر کنید که برای اولین بار میخواهید چه اثری بر آنها بگذارید. یک صورت خندان؟ یک اظهار نظر مناسب؟ دست دادن استوار؟ ویا …؟ زندگی پر از اولین اثر است و بارها و بارها تکرار میشود. 
به زبان بدن دیگران بیشتر توجه کنید. معمولاً شما میتوانید از نوع حرکت بدن دیگران بفهمید که آنها چه  احساسی دارند؟ بعلاوه میتوانید این مسأله به عنوان یک مزیت در خودتان به حساب بیاورید که در جلسه ها، مذاکرات ، جلسات فروش و حتی در قرار ملاقات عاشقانه شما سودمند واقع میشود

قانون اول
تک تک ثانیه های برخورد اوّل خود را کنترل کنید.
گول این را نخورید که یک اثر بد، فردای آن روز براحتی اصلاح پذیرخواهد بود ، اصلاح به مراتب مشکل تر از این است که آنرا از ابتدا به طور صحیح انجام دهید.
در یک ملاقات رسمی خیلی نگران این نباشید که چه باید بگویید . برای ایجاد یک اثر مطلوب در دیگران، داشتن توانایی کافی برای خوب شنیدن مطالب بهتر از مهارت صحبت کردن عمل میکند.
هرگونه اثر منفی که به خاطر وضع ظاهری شما ممکن است در دیگران ایجاد شود درنظر بگیرید. سپس در جهت از بین بردن آنها اقدام کنید. هرچند که منصفانه و عادلانه نباشد.
 حداکثر زمان برای صورت گرفتن اولین اثرگذاری حداکثر 4 دقیقه است. 

قانون دو 
هر زمان که امکان داشته باشد از جهش ابرو استفاده کنید.
همیشه به جهش ابروی دیگران پاسخ دهید مگر اینکه خودتان بخواهید خصومت نشان دهید.
تنها ملتی که عمداً از جهش ابرو استفاده نمیکنند مردم “ژاپن” هستند. هرچند که ژاپنی ها استعداد استفاده از این گونه علائم را دارند ، ولی در فرهنگ آنها یک عمل زشت و بی مورد محسوب می شود. 

قانون سه 
ارتباط چشمی خود را همیشه به سمت پایین قطع کنید. مگر اینکه عمداً بخواهید علاقه چندانی به طرف مقابل نشان ندهید و یا تعادل او را به هم بزنید، در این صورت نگاه خود را به سمت بالا قطع کنید، تا اسباب مشوش شدن او را فراهم آورید.

قانون چهار 
در مرحله آغازین و حالت عادی برخورد هرگز سعی نکنید بیش از سه ثانیه به طرف مقابل خیره شوید. نگاه کنید … پس از سه ثانیه ارتباط چشمی خود را موقتاً قطع کنید. سرپیچی کردن از این قانون می تواند اثر منفی ایجاد کند. حتی اگر طرف مقابل نتواند علت احساسات منفی خود را بیان کند. 
تنها مورد استثناء در این مورد در هنگام بازی قدرت پیش می آید و آن زمانی است که عمداً بخواهید رقیب خود را دستپاچه کنید.
ما به چهره طرف مقابل طوری نگاه میکنیم که حرکات توام چشمها تشکیل یک مثلث میدهد. آنها اول در بین دو چشم یک حرکت رفت و برگشت انجام میدهند و سپس به سمت دهان میروند. تحقیقات نشان دادهاند که ما 75 درصد از این زمان را برای تفحص در مثلث فوق، 10 درصد در پیشانی و مو، 5 درصد در چانه و 10 درصد بقیه را در سایر اندام های شخص صرف میکنیم.

قانون پنج
 در هنگام استفاده از خنده، با توجه به نوع آن ، موقعیت خنده را در نظر بگیرید.
همان طوری که اجتناب مطلق از خندیدن می تواند اثر منفی داشته باشد، خنده های نا مناسب نیز به همان نسبت میتوانند برای ایجاد رابطه مضر باشند.

قانون شش
دقت کنید تا ناخواسته حریم خصوصی کسی را هرگز مورد حمله قرار ندهید اگر میخواهید عمداً دست به این کار بزنید متوجه باشید که ممکن است طرف مقابل شدیداً تحت تاثیر قرار گیرد و برانگیخته شود.

قانون هفت
برای رسیدن به نتیجه دلخواه خود اول دقت کنید که فاصله خود را درست انتخاب کنید. 
اختلافات فردی، فرهنگی و همچنین چگونگی رابطه خود را با طرف مقابل در نظر بگیرید.
احساس حقارت نکنید و ناراحت نشوید، از فاصله های مختلف با مردم برخورد کنید و این کار را به شکل یک عادت در آورید
هر چقدر با مناطق  گوناگون افراد با انعطاف بیشتری برخورد کنید، به همان نسبت خواهید توانست به برخورد خود مسلط تر باشید. ( منظور از مناطق گوناگون، شهری و یا روستایی بودن است. با مشاهده دو نفر هنگام دست دادن میتوانید تشخیص دهید که آنان در یک منطقه کوچک روستایی زندگی می کنند یا شهر بزرگ)

قانون هشت
در بعضی شرایط خاص میتوان با سنجیدگی کامل قانون فضای شخصی افراد را نقض و وسایل دوستی دو جا نبه را فراهم کرد ولی فقط زمانی دست به چنین کاری بزنید که به طرف مقابل با تمجید لفظی و یا علائم گفتار بیصدای گرم و مشوق پاداش نیز بدهید.
 پاداش شما میتواند لفظی – مثل تمجید و تشویق- یا غیر لفظی باشد، مانند خنده بیشتر و ارتباط چشمی صحیحتر. در چنین حالتی تهاجم شما باعث میشود برخورد شما دوستانه تر و موفقیت آمیزتراز زمانی باشد که درآن نمی خواهید طرف مقابل را مورد تهاجم قراردهید.

قانون نه
هرگز با آقیان بیگانه از روبرو و خانمهای بیگانه از پهلو برخورد نکنید. 
در هنگام صحبت با آقا از کنارآن شروع کنید و به تدریج وضع خود را تغییر دهید تا به روبروی او برسید.
در هنگام صحبت کردن با خانمها از روبرو برخورد کرده ، سپس به آرامی به کنار او بروید.

قانون ده
زمانی که کسی در حال نشسته است هرگز ایستاده با او ارتباط برقرار نکنید. مگر آنکه عمداً بخواهید بر او تسلط داشته و یا او را تهدید کنید….. ارتفاع یکی از عوامل قوی سلطه گری میباشد.

 قانون یازده
اگر روی صندلی بازودار و کوتاه نشسته اید و مجبورید بدن خود را به سمت عقب خم کنید، در صورت امکان از نشستن بر روی آن اجتناب کنید. زیرا در این حالت تعداد علائمی که از طریق وضع بدن میتواند ارسال کنید بسیار محدود خواهند شد.

قانون دوازده
در صورتیکه می توانید، صندلی ها را جابجا کنید تا از قوانین فاصله استفاده کنید، هرچند که با نشستن در فاصله کمتر ، راحت تر از زمانی باشید که در حال ایستاده اید. علت آن این است که صندلی باعث می شود بیشتر احساس امنیت کنید. مخصوصاً اگر بازوهای آن بین شما و افراد یک مانع فیزیکی ایجاد کرده باشد.

قانون سیزده
در حالت نشسته نیز سعی کنید از نشستن در کنار و نزدیک یک خانم و روبروی یک آقای نا آشنا بپرهیزید. و از قوانین استفاده از فضا در حالت ایستاده در حالت نشسته نیز استفاده کنید.

تشدید همکاری و نمایش قدرت و درک دیگران 
دراولین برخورد خود با دیگران ، برای افزایش دلگرمی و اثر حضور خود در آنان گردن خود را کج کنید.
ارتباط چشمی بر قرار کنید و از اعماق قلب بخندید و با آنان برخورد کنید. به همین ترتیب زمانی که می خواهید از کسی کمک بطلبید از این شیوه استفاده کنید.
در هنگام صحبت کردن در مقابل گروهی از مردم با آنان ارتباط چشمی بر قرار کنید. در صورت امکان از خواندن مطلب از روی نوشته خودداری کنید. آنچه را که می خواهید بگوئید حفظ کنید ویا از یک یادداشت کوچک استفاده کنید.
رمز نمایش قدرت در توانایی شما در کنترل زمان و فضای شخص مقابل نهفته است.
در موقع راه رفتن قد خود را بالا بکشید، آرام و با تأمل راه بروید. در هنگام نظر کردن به محیط اطراف خود عجله نکنید، مانند صاحب خانه عمل کنید، نه مانند بیگانه. 
از ظاهرسازی غفلت نکنید، طوری حرکت کنید که دیگران تصور کنند مالک آنجا شمائید. هرگز به خودتان اجازه ندهید تا دست و پای خود را گم کنید.
برای مشوش کردن دیگران ، از نگاه های طولانی استفاده کنید، اما هدف نگاه های طولانی آنها قرار نگیرید.
نگاه خود را به سمت راست یا چپ منحرف کنید، اما از نگاه کردن به پایین خودداری کنید.
در صورت امکان جای نشستن و چگونگی آن را آگاهانه انتخاب کنید. صندلیی را انتخاب کنید که بدون بازو باشد و بلند شدن از روی آن راحت و در هنگام نشستن ارتفاع شما کمتر از طرف مقابل نباشد.
به جز در موارد استثنایی مثل صندلی کیفری که مجبور به تحمل آن خواهید بود، از محدود کردن خود در یک صندلی کوتاه قد جداً خودداری کنید.
شما می توانید در اغلب اوقات تسلط خود بر دیگران را از طریق تجاوز بر فضای شخصی آنان افزایش دهید ولی دقت کنید این کار شما  نسنجیده نباشد.
 برای تسلط یافتن بر کسی در درجه اول وقت او را کنترل کنید. هرچه بیشتر بتوانید او را در انتظار بگذارید- تا یک حد- به همان اندازه میتوانید سلطه گری خود را بیشتر بروز دهید.
اول آنرا با بیست دقیقه امتحان کنید. اگر هنوز با صبوری منتظرملاقات باشد، به او تسلط خواهید یافت به طوری که جایگاه های پیش بینی شده برای او به طور قابل ملاحظه ای پایین آید. 
با اهداف کسانی که می خواهند وقت شما را بگیرند، مخالفت کنید، شما آنان را وادار کنید تا در انتظار شما بمانند. این کارتان باعث می شود که حیران و معطل نمانید و اسباب بهبودی خود را نسبت به حریف فراهم بیاورید. در مواردی که باید مننتظر بمانید، به عنوان یک قانون، به 15 دقیقه اکتفا کنید. پس از پایان این مدت، ملاقات خود را کنسل کنید. مگر این که برای تأخیر آن دلیل موثق و قابل قبول وجود داشته باشد. 
در هر برخوردی سعی کنید ذهن خود را باز کنید. در مورد آنچه که خواهید دید تصدیق بلا تصور نکنید. 
بیش از اندازه به چهره ها توجه نکنید. هرچند که نکات ارزشمندی می توان از آنها دریافت کرد. زیرا علائم گفتار بیصدای آنها براحتی قابل جعل سازی است.
برای این که در تشخیص اضطراب دچار مشکل نشوید، به صورت طرف مقابل نگاه نکنید، به جای آن به پاها و دست های او دقت کنید. توجه کنید، اگر میبینید دست و پاهای او با لرزشهای مختصر توأم است، این حرکات همان تنشهای درونی او است که به طور نا خودآگاه می خواهد آنها را کنترل کند. ولی آنها آزاد می شوند. در واقع طرف مقابل خود را بدین ترتیب لو می دهد.
این که چه عرضه می کنید مهم نیست، اگر طرف مقابل بخواهد با شما معامله ای داشته باشد، از طریق علائم گفتار بیصدا شما را مطلع میسازد. علائم کلیدی که باید به دنبال آن باشید، عبارتند از: تخفیف تنش، افزایش ارتباط چشمی، نزدیکی بیشتر و گذاشتن دست بر روی چانه.
برای امتحان خالص بودن ابراز صمیمیت طرف مقابل به چین های گونه او دقت کنید. در صورت مشاهده چنین چین هائی می توان اطمینان حاصل کرد که خنده او گرم و بی ریا است. تماس دستی بیشتر، تقلید نا آگاهانه از حالات چهره و وضعیت شما و کجی گردن در هنگام صحبت کردن از جمله مواردی میباشند که می توانید در طرف مقابل جستجو کنید.
افراد دروغگو خود را به طرق مختلف لو میدهند. به دنبال این می باشند که کمتر از حالت معمول از حرکات اندامی استفاده کنند و خود را بیشتر لمس می کنند. اعمالی که به آنها دست می زنند عبارتند از: مالیدن دست ها، کشیدن یا زدن دست به گوشها، بینی یا گونه، خاراندن بینی و مخصوصاً لمس کردن چشمها، اگر حیله گری توام با خصومت باشد، از طریق حرکات خشونت آمیز پاها، دستها یا دهان قابل تشخیص می باشد.

دست دادن
در هنگام دست دادن اطلاعات به شش طریق منتقل می شوند:
1-از طریق ظاهر دست، طول و شکل کف دست، انگشتان، ناخنها یا پاکیزگی آنها 
2-بافت دست، نرمی و لطافت یا زمخت وشاخی بودن آن
3-میزان رطوبت یا خشکی دست 
4-میزان فشار وارده به دست مقابل : که میتواند بیش از اندازه یا کمتر از حد لازم باشد.
5-طول مدت تماس::  حد متعادل آن حدود 5 ثانیه است. هرگونه تغییر در آن معنی دست دادن را به طور قابل ملاحظه ای تغییر می دهد.
6-نوع چنگ زدن 
همواره دست خود را خشک کنید. سعی کنید، در فشار دادن دست طرف مقابل حد اعتدال را رعایت کنید. 
دست طرف مقابل را حدود شش ثانیه در دست خود نگه دارید.
برای تسلط ورزیدن بر دیگران از “چنگ مرد بزرگ” استفاده کنید، یعنی هنگام دست دادن، دست طرف مقابل را بیشتر از حد معمول فشار دهید. مدت آنرا طولانی تر از حد معمول انتخاب کنید.
 برای ابراز دوستی و اشتیاق همکاری، از “چنگ همایشی” استفاده کنید.در فشار دادن دست طرف مقابل و زمان آن اعتدال را رعایت کنید. اگر می خواهید کمی جسارت نشان دهید، دست طرف مقابل را کمی طولانی تر از حد معمول بگیرید.
اگر میخواهید دوستی خود را رعایت کنید و موجب افزایش آن شوید، در هنگام فشار دادن دست او حد متعادل را رعایت کنید. ولی دست او را کمی طولانی تر از حد معمول لمس کنید. 
با چهرهای متبسم و آرام برخورد کنید و در تمام طول مدت دست دادن ارتباط چشمی خود را حفظ کنید. خودتان را کمی به سمت جلو متمایل کنید.
برای ابراز خضوع از “چنگ تسلیمی” استفاده کنید. در نوع و مدت زمان چنگ خود حد معمول را رعایت کنید.
سعی کنیداز عینک های رنگی، دودی، آئینه ای و غیره بپرهیزید. مگر آنکه به خاطر مشکلات طبی مجبور به استفاده از آنها باشید. 
اگر می خواهید فردی خونگرم و همدل با دیگران جلوه گر شوید. برای حل مشکلات و نارسائی های بینایی به جای عینک های معمولی از لنزهای طبی استفاده کنید.

مطالب مرتبط
آکادمی مذاکره ایران برگزار می کند:دوره های تخصصی آموزش سخنوری و فن بیان
ادامه ی مطلب
10 ترفند مذاکره و راه‌های مقابله با آن در مذاکره ناب
10 ترفند مذاکره و راه‌های مقابله با آن در مذاکره نابدر مذاکرات بین افراد اعم از مذاکره خانوادگی، شغلی، تجاری و سیاسی گاهی اوقات با مذاکره‌کنندگانی مواجه می‌شویم که به‌دلیل ...
ادامه ی مطلب
چرا معامله فروش شما به سرانجام نمی‌رسد؟
چرا معامله فروش شما به سرانجام نمی‌رسد؟ارسال توسط : علی خویهدر بازاریابی, بازاریابی بیمه, بازاریابی خدمات, بازاریابی کالا, بازاریابی و فروش املاک و مستغلات, پارچه و پرده, پلاستیک و صنایع وابسته, پوشاک، کت و شلوار، مانتو و دستکش, تاسیسات ساختمانی, تایر ...
ادامه ی مطلب
دوره اصول و فنون مذاکره حرفه ای در وصول مطالبات و تکنیک های و تاکتیک های وصول مطالبات
قابل توجه مدیران گرامی و پرسنل محترم  بازرگانی و فروشدوره اصول و فنون مذاکره حرفه ای در وصول مطالبات و تکنیک های و تاکتیک های وصول مطالبات به مدت 16 ساعت ...
ادامه ی مطلب
نکات مهم هنگام ملاقات های تجاری و اقتصادی
آموزش نکات مهم هنگام ملاقات ها و دیدارهای تجاری و اقتصادیاصول و فنون مذاکرات در ملاقات ها و دیدارهای تجاری و اقتصادیزبان بدن(body language) در ملاقات ها و دیدارهای تجاری و اقتصادیعلی ...
ادامه ی مطلب
مهارت های مذاکره بازاریابی و فروش بیمه(تخصصی)
سرفصل دوره آموزشی کاربردیاصول و فنون مذاکره بیمهمهارت های مذاکره بازاریابی و فروش بیمه(تخصصی)مدرس: علی خویهwww.khooyeh.comحوزه آموزشیمحتوای آموزشیارتقای اطلاعات و دانش کاربردی-    مفهوم مذاکره و بازاریابی بیمه-    اصول استفاده از تلفن در ...
ادامه ی مطلب
دوره ی جامع اصول و فنون مذاکره – فن بیان
 دوره ی جامع اصول و فنون مذاکره - فن بیانمدرس: علی خویهمدیریت آکادمی مذاکره ایران18سال تجربه ی اجرایی و تدریسمولف و مترجم 12 عنوان کتاب تخصصیاصول تخصصی مذاکرهانواع مذاکره و ...
ادامه ی مطلب
دوره های تخصصی آموزش سخنوری و فن بیان
10 ترفند مذاکره و راه‌های مقابله با آن
چرا معامله فروش شما به سرانجام نمی‌رسد؟
اصول و فنون مذاکره ی تجاری – اقتصادی
دوره اصول و فنون مذاکره حرفه ای در
نکات مهم هنگام ملاقات های تجاری و اقتصادی
مهارت های مذاکره بازاریابی و فروش بیمه(تخصصی)
دوره ی جامع اصول و فنون مذاکره –